Home » Privacy

  Privacy

  Privacy
  In deze privacyverklaring lichten wij toe welke informatie wij van u gebruiken en opslaan, dat wij deze beveiligen en hoe u de verzameling van uw gegevens kunt wijzigen of stopzetten.

  De verklaring heeft alleen betrekking op deze website. De website wordt door BRP Internet gehost en BRP Internet is verantwoordelijk voor het beheer van de persoonsgegevens. Het Nederlandse Recht is hierop van toepassing, evenals op alle kwesties die hiervan afgeleid zijn.

  Opslaan persoonsgegevens
  De volgende persoonsgegevens slaan wij op:

  • gegevens ingevuld via ons contactformulier;
  • uw ip-adres naar aanleiding van uw bezoek op onze website;
  •  de door u bezochte pagina’s op onze website.

  Gebruik van de gegevens

  • De op het contactformulier ingevulde gegevens gebruiken wij voor het antwoord/de actie waar u expliciet om heeft gevraagd;
  • Met behulp van uw ip-adres gaan wij na welke pagina’s u bezocht heeft, zodat wij u nog beter van dienst kunnen zijn.

  Recht op inzage
  U heeft recht op inzage in de door u aan ons verstrekte gegevens.

  Bescherming persoonsgegevens
  Wij beschermen uw privacy bij bezoek aan onze website en indien u uw persoonsgegevens aan ons verstrekt. Wij treffen voorzorgsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. Uw gegevens worden niet met derden  gedeeld. Alleen geautoriseerde personen binnen BRP Internet hebben hiertoe toegang.
  Wij wijzen u erop dat wij u persoonlijke gegevens alleen vrijgeven indien wij daartoe door de wet, een huiszoekingsbevel, een dagvaarding, rechterlijk bevel of dergelijke worden verplicht.

  Vragen en opmerkingen privacyverklaring
  Heeft u vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring, neem dan contact met ons op via info@brpinternet.nl, via telefoonnummer   (055) 360 47 60   of een brief naar Deventerstraat 132, 7321 CD, Apeldoorn. Hetzelfde geldt wanneer u geen mailings van ons wenst te ontvangen.

  Wijziging privacyverklaring
  Wij behouden het recht deze privacyverklaring te wijzigen.

  Vragen en opmerkingen
  Indien u vragen of opmerkingen heeft, neem contact met ons via info@brpinternet.nl, via telefoonnummer (055) 360 46 70 of stuur een brief naar:
  BRP Internet
  Deventerstraat 132
  7321 CD Apeldoorn