Home » Gebruiksvoorwaarden

  Gebruiksvoorwaarden

  Copyright
  De website www.brpinternet.nl wordt beheerd door BRP Internet en zij is de rechtmatige eigenaar. Het gebruik van teksten en beeldmateriaal van de genoemde website is verboden, tenzij wij hiervoor schriftelijk toestemming hebben verleend. Op alle tekst- en beeldmateriaal is het auteursrecht van toepassing. Alle rechten voorbehouden. Copyright © BRP Internet.

  Inhoud
  Aan de informatie verstrekt op www.brpinternet.nl kunnen geen rechten worden ontleend. Wij leggen geen verklaring af over de juistheid of volledigheid hiervan.

  Rechten gebruikers
  U heeft het recht alle webpagina’s op deze website te bezoeken en te lezen, fragmenten te kopiëren door printen, downloaden naar een harde schijf, alsmede door verspreiding onder andere personen voor informatieve doeleinden. De fragmenten mogen niet worden verkocht of verspreid voor commerciële winsten.
  Alle afgebeelde merken op deze website zijn eigendom van of worden onder licentie gebruikt door BRP Internet en de aan haar gelieerde bedrijven. Gebruik van enig merk afgebeeld op deze site is verboden, tenzij wij hiertoe onze schriftelijke toestemming hebben verleend.

  Verkrijgbaarheid van producten
  Verwijzingen op www.brpinternet.nl naar producten of diensten houden geen aanbod in voor de verkoop of levering van dat product of die dienst. U dient vóór de aankoop van een oplossing of dienst advies bij ons in te winnen over de verkrijgbaarheid en/of geschiktheid ervan.

  Wijzigingen gebruikvoorwaarden
  Wij behouden het recht om op elk moment wijzigingen en correcties in de Gebruiksvoorwaarden en op deze site door te voeren. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van websites waarnaar wij linken. Wij controleren de inhoud hiervan niet.

  Indien u via onze website toegang krijgt tot een andere website, keert u terug door de backwards-button te gebruiken of de URL www.brpinternet.nl in de adresbalk in te toetsen

  Bescherming persoonsgegevens
  Persoonsgegevens die u ons via deze site verstrekt worden uitsluitend gebruikt in overeenstemming met onze Privacyverklaring. Lees deze zorgvuldig door voordat u ons gegevens verstrekt.

  Vragen en opmerkingen
  Indien u vragen of opmerkingen heeft, neem contact met ons via info@brpinternet.nl, via telefoonnummer   (055) 360 46 70   of stuur een brief naar:
  BRP Internet
  Deventerstraat 132
  7321 CD Apeldoorn